Recyklovaný vs. recyklovatelný papír. Jaký je rozdíl

Podobné názvy, ale každý znamená něco jiného. Oba vám vysvětlíme a také představíme některé recyklované papíry.

Na úvod si vysvětlíme, co jsou primární a sekundární vlákna. Jako primární označujeme celulózová vlákna pocházející ze dřevin nebo jednoletých rostlin. Jde tedy o nová vlákna, zatímco sekundární vlákna vznikla recyklací papíru.

Recyklovaný papír

Jde o papír, který obsahuje sekundární papírenská vlákna. Jejich obsah může být různý, dokonce i 100 %, ale častěji se recyklovaná vlákna v různém poměru kombinují s primárními vlákny. Záleží na konkrétní výrobní receptuře. Některé papírny si tyto informace nechávají pro sebe, jiné je naopak uvádějí.

Příklady papírů, kde známe poměry vláken

  • Neenah Environment obsahuje minimálně 30 % (dva odstíny až 100 %) recyklovaných a 70 % primárních vláken.
  • Papur Cascada obsahuje 40 % recyklovaných a 60 % primárních vláken.
  • Wibalin Recycled obsahuje 100 % recyklovaných vláken.
  • G . F Smith Sketch obsahuje 100 % recyklovaných vláken.

Proč se při výrobě recyklovaného papíru přidávají primární vlákna 

Primární vlákna sice navyšují výrobní náklady, ale zlepšují vlastnosti, hlavně pevnost, recyklovaného papíru. Sekundární vlákna jsou totiž oproti primárním kratší. A čím častěji se recyklují, tím víc se zkracují. Papír je možné recyklovat až 7x.

Recyklovaný papír tedy může obsahovat určité množství primárních, dále jednou recyklovaných, dvakrát recyklovaných a tak bychom mohli pokračovat až do počtu sedmkrát recyklovaných vláken. V praxi podíly jednotlivých vláken, ani to, kolikrát prošla recyklací, nezjistíte.

Recyklovatelný papír

Jedná se o papír, jehož vlastnosti umožňují recyklaci standardními recyklačními procesy. Není to tak, že by bylo možné recyklovat všechny papíry. Jestli je konkrétní papír recyklovatelný, se dá zjistit různými metodami v laboratorních podmínkách. Do budoucna se připravuje jednotná metoda pro celou Evropu.

Příště se podíváme na recyklaci jako takovou. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout ukázky vybraných recyklovaných papírů.

 

Nechcete přijít o další články?
Zde vyplňte svůj e-mail
Také můžete sledovat naší stránku na Facebooku
Logo
296 365 500