Vše o recyklaci papíru

Věděli jste, že papír je vedle železa nejvíce recyklovaný materiál? Na celém světě se recyklují miliony tun papíru ročně. Přečtěte si, jak recyklace probíhá nebo jak se třídí papír z modrých kontejnerů.

Co si budeme povídat, výroba papíru stejně jako jakákoli jiná průmyslová výroba zatěžuje životní prostředí. Je náročná zejména na spotřebu energií a chemikálií. Ty se používají k získání celulózových vláken chemickou cestou ze dřeva nebo jiných rostlin. Proto je důležité její dopad co nejvíce snížit.

Jednou z cest je recyklace, která sice také spotřebovává energie a chemické látky, ale v menším množství. Je tedy výhodná po ekonomické stránce a navíc je ohleduplnější k životnímu prostředí například oproti zpracování dřeva v celulózkách. 
 

Co to je recyklace papíru


Recyklace papíru umožňuje znovu využít celulózová vlákna a plnidla k výrobě papírů a kartonů. 

Jak probíhá recyklace


Pro vaši lepší představu uvádíme stručný postup krok za krokem. Co se týká papírových obalů, ty se mohou recyklovat odděleně i společně s dalším papírovým odpadem.

 1. Vlákna a plnidla se z papíru získávají rozvlákněním tzv. mokrou cestou ve vertikálním nebo horizontálním rozvlákňovači. Můžete si ho představit jako obrovský mixér s vrtulí, která papír pomocí vody rozvolní na homogenní vodnou suspenzi. Ta obsahuje vlákna, plnidla a chemikálie.
 2. Ze suspenze se technologicky odstraní těžké a lehké nečistoty.
 3. Získaná vlákna s obsahem plnidel se opětovně použijí pro výrobu nového papíru.

Hlavními recyklačními technologiemi mokrou cestou jsou papírny a technologie na nasávanou kartonáž. Existuje také výroba vláken pomocí suchého rozvláknění, ale jde spíše o doplňkovou technologii. Tato vlákna se pak aplikují například do tepelně izolačních systémů.
 

Papír je možné recyklovat jen 5-6x


Je to kvůli tomu, že se celulózové vlákno při každém rozvlákňovacím procesu částečně zkrátí. Po pěti až šesti procesech je tak krátké, že už nejde k výrobě znovu použít. Úplně poslední – sedmou – recyklací je pak kompostování.
 

Parametry pro sběrový papír určuje norma ČSN EN 643


Recyklace má mnoho podmínek, které musí obalový odpad splňovat. Technická norma klasifikuje skupiny sběrových papírů stanovující možnost recyklace pro výrobu papírů a kartonů.

Rozlišuje se 5 tříd sběrového papíru

 • běžně kvalitní druhy – patří sem papír z modrých kontejnerů
 • středně kvalitní druhy – noviny, časopisy a jiné tiskoviny
 • vysoce kvalitní druhy – především bílé bezdřevé papíry, dřevité papíry, natírané grafické papíry a odřezky z nich
 • sulfátové papíry – sulfátové pytle, lepenky s kraftlinerem (papírem ze sulfátové buničiny)
 • speciální druhy – nápojové kartony, papíry pevné za mokra a další, které je možné recyklovat pouze speciálními postupy nebo technologiemi

Co komplikuje recyklaci


Jde především o plastové folie a pásky, plastové a voskové povlaky (coating), pěnový polystyren, kovové součásti, papíry pevné za mokra, nevhodné tiskařské barvy (krvácející barvy, barvy obsahující minerální oleje), tavná lepidla a chemikálie uvolňující se do technologických vod (například bisfenol-A).
 

Jak probíhá třídění papírů z modrých kontejnerů


Tato recyklace je důležitá, protože je mnoho aplikací, na které nejsou nutné extra kvalitní sběrové papíry. Papíry a kartony z kontejnerů se třídí na automatických linkách. Většinou jsou zakončené ještě ručním dotříděním.

Tyto linky mají vysoký výkon, za 8 hodin zvládnou desítky tun papíru. Aby byl jejich provoz ekonomický, třídí se na nich také papíry a obaly z nákupních center dovezené v lisovacích kontejnerech. Výsledkem třídění jsou třídy

 • 1.05 a 1.06 vhodné na výrobu flutingu (prostřední zvlněné části u vlnitých lepenek) a méně kvalitních linerů (horní a spodní vrstvy lepenek)
 • 1.11 vhodné pro výrobu deikingu nebo hygienických papírů (jde například o méně kvalitní toaletní papíry nebo papírové utěrky, ručníky...).
   

Recyklace grafických papírů


Jedná se například o technologický odpad z tiskáren, který se třídí ručně. Získají se tak sběrové třídy

 • 3.15, 3.16 a 3.17 vhodné pro recyklaci k výrobě dřevitých grafických papírů
 • 3.18 vhodná pro recyklaci na výrobu bezdřevých grafických papírů

Za podrobné informace a vysvětlení děkujeme panu Davidu Lukáčovi a jeho kolegům z EKO-KOMu. 

Nechcete přijít o další články?
Zde vyplňte svůj e-mail
Také můžete sledovat naší stránku na Facebooku
Logo
296 365 500