Certifikace Cradle to Cradle – od kolébky ke kolébce

Cradle to cradle (C2C) je koncept inspirovaný přírodou, který se zaměřuje na udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Připravili jsme pro vás vysvětlení standardu a přehled hodnocených oblastí.

Tento přístup navrhuje produkty tak, aby po skončení své životnosti neskončily jako odpad, ale aby je bylo možné znovu použít, recyklovat nebo kompostovat. To znamená, že materiály z jednoho produktu se mohou stát vstupními surovinami pro nový produkt, což napodobuje přirozené cykly v přírodě.

Program vlastní a vyvíjí Cradle to Cradle Innovation Institute a zahrnuje standard Cradle to Cradle Certified Product Standard a Cradle to Cradle Certified Material Health Certificate. Institut sídlí v San Franciscu v Kalifornii a v Amsterdamu v Nizozemí. Jeho práce je financována z programových, komunitních a certifikačích poplatků a z podpory nadací a sponzorů.

Co je Cradle to Cradle Certified Product

Jde o mezinárodní víceparametrový standard, jímž se řídí designéři, tvůrci a výrobci z různých oborů při navrhování a výrobě produktů. Standard pomáhá společnostem inovovat a optimalizovat produkty podle nejpokročilejších vědecky podložených měřítek pro bezpečnost materiálů, cirkulaci produktů, obnovitelnou energii a klima, hospodaření s vodou a půdou a sociální spravedlnost.

Vize

Svět, kde jsou bezpečné materiály a produkty navrhovány a vyráběny v prosperující cirkulární ekonomice s cílem maximalizovat zdraví a pohodu pro lidi a planetu.

Mise

Vést, inspirovat a umožnit všem zúčastněným v celé globální ekonomice vytvářet a používat inovativní produkty a materiály, které pozitivně ovlivňují lidi a planetu.

To, jak společnosti navrhují a vyrábějí produkty dnes, má přímý dopad na svět, který budeme obývat zítra. Posilujeme posun k oběhovému hospodářství tím, že nastavujeme globální standardy pro materiály, produkty a systémy, které mají pozitivní dopad na lidi a planetu.

5 oblastí, které standard hodnotí

Certifikace Cradle to Cradle Certified Product se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti, cirkulárnosti, odpovědnosti materiálů a produktů v pěti kategoriích udržitelnosti.

  • Bezpečnost a nezávadnost materiálu – ověřuje, jestli jsou materiály a chemikálie použité ve výrobku vybírané tak, aby chránily lidské zdraví a životní prostředí, což vytváří pozitivní dopad na kvalitu materiálů pro budoucí využití a cikulaci.
  • Cirkulace produktu – posuzuje, zda je produkt navržený tak, aby ho bylo možné znovu použít a aby mohl dále cirkulovat.
  • Čistý vzduch a ochrana klimatu – hodnotí dopad výroby produktů na kvalitu ovzduší, využívání obnovitelné energie a rovnováhu skleníkových plynů, které ovlivňují klimatické změny.
  • Voda a péče o půdu – tato kategorie se týká ochrany zdrojů vzduchu, vody a půdy. Posuzuje, jestli se s vodou a půdou zachází jako se vzácnými a sdílenými zdroji. Zda jsou povodí a půdní ekosystémy chráněné a jestli je lidem a všem ostatním organismům k dispozici čistá voda a zdravá půda.
  • Sociální spravedlnost – zkoumá bezpečnost a spravedlnost pracovních postupů a jestli se společnosti zavazují k dodržování lidských práv a zda uplatňují férové a nestranné obchodní praktiky.

Ve všech kategoriích se podle dosažených výsledků určuje úroveň, kterou produkty splnily. Může být bronzová, stříbrná, zlatá nebo platinová. Každá úroveň se posuzuje podle různých kritérií. Platí, že čím vyšší úroveň, tím přísnější kritéria. Celková certifikace se uděluje podle nejnižší úrovně v jedné z pěti kategorií.

Certifikace Material Health

Jedná se o samostatné osvědčení udělované produktům, které splňují požadavky na zdravotní nezávadnost materiálů dle standardu Cradle to Cradle Certified Product. Proces certifikace je tedy stejný, ale nenahrazuje úplnou certifikaci produktu podle normy Cradle to Cradle Product Standard.

Papírna Lessebo Paper dosáhla úrovně Platinum

Švédská papírna známá svým udržitelným přístupem a silným vztahem k přírodě je jedinou papírnou na světě, která splnila certifikaci Cradle to Cradle v úrovni Platinum. Všechny její produkty jsou recyklovatelné, mají řadu osvědčení a certifikátů, mimo jiné FSC. V naší nabídce najdete například tiskový papír Lessebo Design, barevné papíry Lessebo Colours nebo černou a bílou lepenku E a F Lessebo Luxury Packaging.

Nechcete přijít o další články?
Zde vyplňte svůj e-mail
Také můžete sledovat naší stránku na Facebooku
Logo
296 365 500