Kouzlo typografie starých časů

Markéta Tycová  vytvořila v rámci své diplomové práce nové písmo, které vychází z písma historického, ale hodí se pro použití v současnosti. Prezentuje ho na krásných plakátech a v brožurách, které vytvořila z Colorplanu.

O této nadějné umělkyni a jejím krásném Herbáři jsme psali vloni. Už tenkrát říkala, že pracuje na novém písmu a slíbila, že až bude hotové, ozve se nám - a slib dodržela.

Jen pro připomenutí, Markéta vystudovala grafický design na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Na diplomové práci Obrazová kompozice na téma typografie měla to štěstí spolupracovat s prof. Rostislavem Vaňkem a vedení se ujala doc. MgA. Kristina Fišerová. Téma je to neobvyklé, zajímalo nás, co stálo za nápadem tvorby nového písma.

Inspirace starou mapou

 

Markéta vysvětluje, že grafický design vnímá jako komunikaci a nejbližším způsobem komunikace jsou pro ni tištěná média. Chtěla vytvořit písmo, které bude prezentovat jako obrazové kompozice.

"Inspirací a prvotním impulsem k tvorbě nové abecedy byla rytina Müllerovy mapy Čech z roku 1720. Názvy osad vesnic a měst jsou v mapě psány kurzivou citující dobová písma – přechodové antikvy. Lze na nich najít obdobu liter Philippa Grandjeana (1702), J. M. Fleischmanna (1732) ale i celé řady dalších."

Nová abeceda není rekonstrukcí daných liter, ale volnou inspirací práce kartografa Jana Kryštofa Müllera z Norimberku a vynikajícího augšpurského rytce Michala Kauffera. Nově vzniklé písmo je digitalizováno ve dvou základních řezech, jako verze Book a Black.

Pro brožury si Markéta vybrala Colorplan v gramáži 175 g a několika odstínech. Jsou mezi nimi Park Green, Azure Blue, Harvest, Citrine, Vermillion, Smoke a Ebony. Tím, že jsou poskládané z různých kombinací barev,  je každá unikátní.

A proč právě Faun?

 

Jak nám Markéta prozradila, název Faun emotivně odvodila od jména kotěte – černého kocoura, který byl aktivním svědkem její práce. Živost společníka se odráží v kaligrafických variantách řady liter, prohlédněte si je ve fotogalerii.

 
Nechcete přijít o další články?
Zde vyplňte svůj e-mail
Také můžete sledovat naší stránku na Facebooku
Logo
296 365 500